Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Sound Horizon FTW!!!

Sound Horizon is a japanese folk metal/fantasy/neoclassical metal band that I discovered yesterday... They're awesome!!!! I'm totally in love with their album "Moira" (Fate in Greek...) Here's their site
and here's a video of my favorite song from them


Enjoy <3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου